• 2016_Slider_Huis.jpg
  Garandeer de continuïteit
  van uw business
  De MBIS Methode
 • 2016_Home_Slider_Vuurtoren.jpg
  Bescherm de reputatie
  van uw organisatie
  De MBIS Methode
 • 2016_Slider_Home_Dreiginng.jpg
  Versterk het vertrouwen 
  met MBIS
  De MBIS Methode

MBIS is een initiatief van b-Able.
Samen zorgen wij voor een professionele dienstverlening.

Lees meer over b-Able

Waar over gaat MBIS?

MBIS staat voor Maturing Business Information Security, een aanpak voor het volwassener maken van informatie beveiliging. De MBIS aanpak is relevant voor iedere manager, bestuurder en toezichthouder die een aandeel levert aan het versterken van de Reputatie, Vertrouwen, Continuïteit van zijn of haar organisatie.

Expressions-17.jpg

Reputatie

De reputatie van uw organisatie is het resultaat van gedrag in het verleden. Dit wordt in de tijd verdiend en is kwetsbaar. Om een goede reputatie bij uw stakeholders te verdienen stelt de huidige maatschappij aanvullende eisen aan uw informatie beveiliging.

Lees verder 

Expressions-16.jpg

Vertrouwen

Vertrouwen is de verwachting die stakeholders hebben gebaseerd op uw reputatie en kan gezien worden als uw ‘licence to operate’. Om blijvend te kunnen handelen, produceren, uw diensten aan te kunnen bieden, is 100% vertrouwen in uw informatie beveiliging cruciaal.


Lees verder 

Expressions-18.jpg

Continuïteit

U bent gehouden aan specifieke wet- & regelgeving rondom privacy, informatiebeveiliging, archivering en dataverlies. De cloud, het nieuwe werken, cyber crime en bedrijfsspionage maken het garanderen van continuïteit daarbij complex en kostbaar.

Lees verder 

Schrijf u in voor onze blog updates
Blijf op de hoogte! Wij sturen u per email de nieuwste blog publicaties van MBIS experts. 

Wat biedt de MBIS SecuriMeter?

De MBIS methode geeft u invulling, richting en houvast bij het verhogen van het volwassenheidsniveau van de informatie beveiliging binnen uw organisatie.

De methode ondersteunt bij: het bepalen van de Scope & Context ter afbakening van het verbetertraject en bepaling van het ambitieniveau, het verrichten van een Health Check ter vaststelling van de actuele situatie, het ontwikkelen van het benodigde Fundament aan randvoorwaarden, het realiseren van de te nemen maatregelen, en het behouden van de regie met programma management.


Lees verder

MBIS_methode_image_2014_1200x350px.jpg
Homepage_Afbeelding2.jpg

Wat biedt de MBIS SecuriMeter?

Met de SecuriMeter heeft u inzicht welke maatregelen door wie, wanneer, genomen moeten worden om de risico's voor de bedrijfsvoering te beheersen. En zo de Reputatie, van organisatie te beschermen. Het Vertrouwen te versterken. En de Continuiteit te garanderen.

De SecuriMeter biedt: een Dashboard voor integraal voortgangs overzicht, een diversiteit aan assements voor de Health Check, een Document Store voor bewijslast, een Information Risk Overview (IRO) voor de te verrichten interventies, en een Information Security Management Systeem (ISMS) voor het programma management.


Lees verder

VR Workshop Cybersecurity Awareness: 
Het inspirerende startpunt van bewustwording!

Digitale veiligheid is essentieel voor het functioneren van uw organisatie. Het verhogen ervan vraagt om een combinatie van technologie, governance, awareness en gedrag. B-Able helpt organisaties om gedegen afwegingen te maken, en om preventief en structureel te bouwen aan hun risicomanagement en security bewustzijn.

Onze informatiebeveiligingsspecialisten helpen organisaties om een passend securityniveau te bepalen, in lijn met het gewenste niveau van risicobeperking, weerbaarheid en continuïteit. Tevens helpen we organisaties bij het inrichten van de governance en werkprocessen die cybersecurity waarborgen. Desgewenst voorzien we ook in gerichte ondersteuning op deelgebieden.

De VR workshop ‘’bewustwording rondom Informatiebeveiliging en Privacy’’  is het inspirerende startpunt van uw awareness programma! Uw medewerkers worden hier basiskennis bijgebracht over informatiebeveiliging en privacy, geheel afgestemd op de situatie binnen uw eigen organisatie. De deelnemers beginnen met een Virtual Reality Experience. Door een medewerker de mogelijke gevolgen van zijn of haar onveilig handelen te laten ervaren alsof het de realiteit is, wordt maximale impact bereikt. 

Lees verder

VRImage.jpg

Meest recente blog posts

Hoe helpt MBIS uw organisatie?

[fa icon="plus-square"] MBIS geeft inzicht!

Waar staan we en wat zouden we moeten willen?

Met MBIS krijgt u inzicht in zowel het actuele als gewenste/vereiste volwassenheids niveau van informatie beveiliging van uw organisatie en de voor uw bedrijfsvoering geldende risico's.

[fa icon="plus-square"] MBIS is benchmarken!
Hoe verhoud ik me tot mijn 'peers' en wat kan ik daar van leren?
De MBIS methode biedt u inzicht over de volwassenheid van infromatie beveiliging van de eigen organisatie ten opzichte van anderen, keurig uitgewerkt op deelaspecten.
[fa icon="plus-square"] MBIS geeft richting!

Welke stappen moeten we nemen om ons doel te bereiken?

De MBIS methode geeft u richting en houvast bij het bepalen van het voor úw situatie en organisatie van belang zijnde informatie beveiligingsbeleid, als ook de daarmee samenhangende en gevraagde interventies op gebied van proces, organisatie en technologie.

[fa icon="plus-square"] MBIS stelt prioriteiten!

Wat is urgent en belangrijk, en wat kan later?

Met de MBIS methode ontwikkelt u in context van het geformaliseerd informatie beveiliging beleid in- en overzicht welke interventies in samenhang, in de tijd, te prioriteren.

[fa icon="plus-square"] MBIS levert regie!

Hoe komen en blijven we 'in control'?

De MBIS methode biedt u duidelijke afweging tussen nut, noodzaak en kosten, en vertaalt dit naar een samenhangend programma van interventies, met een heldere business case, en heldere voortgangsmonitoring.


Tevens biedt de SecuiMeter u in- en overzicht welke maatregelen door wie, wanneer, genomen moeten worden om risico's voor de bedrijfsvoering van uw organisatie in de greep te krijgen en te houden. En zo de Reputatie, het Vertrouwen en daarmee de Continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
[fa icon="plus-square"] MBIS levert resultaat!

Informatie beveiliging staat ten dienste aan de business!

Op basis van wetenschappelijke onderzoeken en praktijk interventies levert de MBIS methode u een passende aanpak de volwassenheid van uw informatie beveiliging op het vereist niveau te krijgen, en zo Reputatie, Vertrouwen en Continuïteit van uw organisatie te borgen.

tijdelijke-cover.png
offer-image.jpg

Download een impressie van het boek 'Hoe veilig is mijn aandeel?'

Ontvang een impressie van het boek 'Hoe veilig is mijn aandeel?' en lees hoe de MBIS methode u kan helpen bij het borgen van Reputatie, Vertrouwen en Continuiteit