• MBIS_SecuriMeter_Header.jpg
  Koers op veiligheid
  met de Securimeter
  De MBIS Methode

Assessments & ReportingMBIS_icoon_assesments

Naast een groot aantal assessments kent de SecuriMeter ten behoeve van de health Check een diversiteit aan rapportage-templates om de uitkomsten op diverse wijze te kunnen rapporteren en benchmarken.

 • Assessments. Een assessment richt zich op een proces, organisatie, technologie of onderdelen daarvan. In de SecuriMeter zijn op de aspecten diverse soorten assessment opgenomen;
  compliance assessments (ISO2700x, NEN, DNB, BIR, BIG, BIWA) en
  vulnerability assessments (LAN, WLAN, Internet, firewall, virtualisatie, mobility).
  Kijk hier voor een compleet overzicht van de assessments.

 • Reporting. Gegevens worden per assessmentafname vastgelegd, zodat de ontwikkeling in de tijd is weer te gegeven. De rapportages zijn door middel van templates in diverse vormen presenteerbaar.

 • Benchmarking. Door jarenlange verzameling van data via diverse assessments is veel branche informatie verzameld. Met de SecuriMeter kunt u daarmee zien waar uw organisatie staat ten opzichte van uw branchegenoten, alsmede inzage krijgen in methodes en praktijken die daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen van uw informatiebeveiliging. 
 
Dashboard
Assessments & Reporting
Document Store
Information Risk Overview
Demo aanvraag securimeter