MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Waarom een eigen baseline?


Vorige week is door NetwIT, de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) geannonceerd. Hiermee wordt het voor (woning)corporaties mogelijk de informatieveiligheid van hun informatiesystemen langs een eigen baseline op te zetten, te toetsen, met elkaar te vergelijken(benchmarken) en aan te tonen.

Waarom is het ontwikkelen van een eigen informatiebeveiligings baseline zinvol en nuttig?

Lees meer

Corporaties aantoonbaar betrouwbare partner!


Eén van de belangrijkste drijfveren voor woningcorporaties is het imago van een “aantoonbaar betrouwbare partner”. Hiervoor is het van groot belang om de veiligheid van hun informatiesystemen onder controle te hebben. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor, moet er uiteraard ook voldaan kunnen worden aan de relevante regel- en wetgeving, governance en compliancy bepalingen.

Lees meer