MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Waarom een eigen baseline?


Vorige week is door NetwIT, de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) geannonceerd. Hiermee wordt het voor (woning)corporaties mogelijk de informatieveiligheid van hun informatiesystemen langs een eigen baseline op te zetten, te toetsen, met elkaar te vergelijken(benchmarken) en aan te tonen.

Waarom is het ontwikkelen van een eigen informatiebeveiligings baseline zinvol en nuttig?

Lees meer

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten een must of should have?

17 December 2014 Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) Hilko Batterink
Burgemeesters worden sinds kort tijdens de reguliere update van hun calamiteitentraining ook getraind in de nieuwste calamiteit casus: “we zijn gehackt en onze informatiesystemen zijn niet meer bruikbaar”.  Gemeentesecretarissen zijn als hoogste ambtenaren via hun Vereniging van Gemeentesecretarissen geïnstrueerd over het onderwerp. Hierover is uitvoerig gesproken op het VGS congres in 2013.
En toch zijn nog steeds niet alle 393 gemeenten aangesloten bij de IBD (Informatie Beveiliging Dienst) van KING/VNG, naar verluid momenteel nog maar ongeveer de helft. 
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 
Lees meer