MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Was Maslow een Awareness Visionair?

19 September 2016 MIRA, Bewustzijn Albertho Bolenius

Als ik zo na zit te denken over informatiebeveiliging en de risico’s m.b.t. informatiebeveiliging, schiet mij “de behoefte piramide” van Maslow te binnen. En als ik kijk naar de hedendaagse situatie, ben ik van mening dat Maslow op het gebied van bewust omgaan met een veilige informatie-uitwisseling, zijn tijd ver vooruit was. Een Awareness Visionair.

Lees meer

[Video's] Wat levert een workshop risico mitigatie op?

26 January 2016 Methode, Informatiebeveiliging, risico mitigatie, Bewustzijn Paul van Noesel

Workshop 'Risico Mitigatie'

De risico's van inbreuken en de toenemende druk van wet- en regelgeving vragen om een adequate inrichting van uw informatiebeleid. Dit begint voor directies en management teams met het snel en effectief doorgronden van de risico’s die de organisatie loopt, om de daarmee samenhangen verbetermaatregelen te kunnen bepalen. Dit is, als gevolg van het complexe, veelomvattende en dynamisch karakter, echter lang niet altijd eenvoudig. Als u dit herkent brengt onze workshop ‘Risico Mitigatie’ uitkomst

In de workshop krijgt u in korte tijd inzicht in díe risico’s die specifiek voor uw organisatie gelden, welke prioriteiten u moet stellen, en welke maatregelen zijn te nemen. In deze korte video wordt dit verder toegelicht.

Intresse? Aanmelden  

Lees meer

Kroonjuwelen als motivatie voor informatieveilig gedrag

21 May 2015 Kroonjuwelen, Bewustzijn Maarten Timmerman

55,1% van de ondervraagden uit de Computable ICT Barometer zien de grootste security-issues in het gedrag van gebruikers. Investeringen in awareness staan dan ook de laatste jaren bij veel bedrijven hoog op de agenda. Maar waar te beginnen? In tegenstelling tot concrete technische ingrepen, blijkt het veranderen van het gedrag van medewerkers een fikse uitdaging. Het informatiebeveiligingsbeleid blijft vaak ongelezen op het intranet staan, documenten worden naar privé adressen gemaild, intern gedeeld met collega’s en daardoor op diverse locaties opgeslagen. Hoe verander je dit gedrag?  

Lees meer

Bewustzijn informatiebeveiliging is cruciaal !


Het afgelopen eerste kwartaal hebben we verschillende blogs geschreven over de thema’s en de aanpak rondom het ontbreken van organisatiebewustzijn wat betreft informatiebeveiliging.

Hierbij zijn we o.a. ingegaan op:

  • Informatiebeveiliging: Veel bedrijven worstelen met de aanpak van veilige informatievoorziening. De volgende drie risico’s worden hierbij het vaakst genoemd: 1) geen verantwoordelijkheid nemen, 2) niet weten wat je ‘kroonjuwelen’ zijn, 3) de factor mens, en het missen van bewustzijn.
Lees meer