MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Risicobeoordeling; een fundament voor informatieveiligheid

26 April 2016 Informatiebeveiliging, Security, Classificatie Bas Slingerland

Elke organisatie ervaart bij het behalen van haar doelstellingen onzekerheden. Hierbij kan het gaan om zowel kansen als risico’s. Wanneer een risico’s bewaarheid wordt heeft dit een negatieve uitwerking op de organisatie. Daarom is het belangrijk om adequaat met risico’s om te gaan. Hiervoor moet in kaart gebracht worden welke risico’s een organisatie loopt, wat de impact van een risico’s is en welke maatregelen er (vooraf) genomen kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen kan er gebruik gemaakt worden van risico management voor de onderneming (Enterprise Risk Management). Op het gebied van informatiebeveiliging wordt er ook over risico’s gesproken. 

Lees meer

Corporaties aantoonbaar betrouwbare partner!


Eén van de belangrijkste drijfveren voor woningcorporaties is het imago van een “aantoonbaar betrouwbare partner”. Hiervoor is het van groot belang om de veiligheid van hun informatiesystemen onder controle te hebben. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor, moet er uiteraard ook voldaan kunnen worden aan de relevante regel- en wetgeving, governance en compliancy bepalingen.

Lees meer

Hoe kunt u 'classificaties' inzetten bij het beschermen van uw kroonjuwelen?

Informatie classificatie is een belangrijk onderdeel van een goed informatiebeveiligingsbeleid en ondersteund bij het onderbouwen van te nemen beslissingen.

Lees meer