MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Meldplicht datalekken, hoe nu verder richting de AVG?

27 October 2016 Datalekken Hilko Batterink

Sinds 1 januari van dit jaar zijn we allemaal, voorzover we als organisatie persoonsgegevens verwerken, bezig geweest met het implementeren van de meldplicht datalekken op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens(zie eerdere blog de plicht om datalekken te melden), toch?


Lees meer

EU meldplicht voor cyberaanvallen

12 January 2016 Security, Meldplicht, Datalekken Paul van Noesel


De kans op een datalek is eigenlijk altijd aanwezig. De vraag is daarom ook niet
of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. De bezorgdheid over cyberaanvallen wordt steeds groter. Want wat zijn de gevolgen als er allerlei belangrijke (persoons)gegevens op straat komen te liggen? De EU meldplicht voor cyberaanvallen is onderdeel van de nieuwe Network and Information Security-directief (NIS). Deze Europese richtlijn geldt voor kritieke infrastructuren maar ook voor grote internetbedrijven.

Lees meer

Zitten we binnenkort vast aan de dubbele plicht om datalekken te melden?

19 June 2015 Meldplicht, Datalekken Joris Hutter

Dit voorjaar heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens’ aangenomen. En ook de Eerste Kamer is op 26 mei 2015 unaniem hiermee akkoord gegaan. Dit zijn wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat bedrijven en overheden eind 2015 (of anders begin 2016) vastzitten aan de nieuwe meldplicht. Of liever gezegd; vastzitten aan de dubbele meldplicht.

Lees meer

Bewustzijn informatiebeveiliging is cruciaal !


Het afgelopen eerste kwartaal hebben we verschillende blogs geschreven over de thema’s en de aanpak rondom het ontbreken van organisatiebewustzijn wat betreft informatiebeveiliging.

Hierbij zijn we o.a. ingegaan op:

  • Informatiebeveiliging: Veel bedrijven worstelen met de aanpak van veilige informatievoorziening. De volgende drie risico’s worden hierbij het vaakst genoemd: 1) geen verantwoordelijkheid nemen, 2) niet weten wat je ‘kroonjuwelen’ zijn, 3) de factor mens, en het missen van bewustzijn.
Lees meer