MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

4 pijlers als onmisbare basis voor informatiebeveiliging

24 October 2017 Informatiebeveiliging, ISO27002 Ton Schilder

Met welke verbeterpunten kunt u aan de slag? Door een nulmeting krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken van de informatiebeveiliging in uw organisatie. Zelf voer ik regelmatig health checks uit voor diverse organisaties. Die kennis deel ik graag met u. Dit is het eerste blog in een blogserie over onderwerpen die bij een nulmeting aan bod komen. In dit blog beschrijf ik 4 onderwerpen die inzicht geven in de wat mij betreft onmisbare basis voor informatiebeveiliging in uw organisatie.

Lees meer