MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

[Video's] Wat levert een workshop risico mitigatie op?

26 January 2016 Methode, Informatiebeveiliging, risico mitigatie, Bewustzijn Paul van Noesel

Workshop 'Risico Mitigatie'

De risico's van inbreuken en de toenemende druk van wet- en regelgeving vragen om een adequate inrichting van uw informatiebeleid. Dit begint voor directies en management teams met het snel en effectief doorgronden van de risico’s die de organisatie loopt, om de daarmee samenhangen verbetermaatregelen te kunnen bepalen. Dit is, als gevolg van het complexe, veelomvattende en dynamisch karakter, echter lang niet altijd eenvoudig. Als u dit herkent brengt onze workshop ‘Risico Mitigatie’ uitkomst

In de workshop krijgt u in korte tijd inzicht in díe risico’s die specifiek voor uw organisatie gelden, welke prioriteiten u moet stellen, en welke maatregelen zijn te nemen. In deze korte video wordt dit verder toegelicht.

Intresse? Aanmelden  

Lees meer

Concurrentievoordeel dankzij grip op uw 'kroonjuwelen'!

14 April 2015 Methode, Informatiebeveiliging, Security Yuri Bobbert

Het thema 'Cyber Security' staat steeds meer centraal binnen organisaties in alle sectoren. Dick Schoof, coördinator van terrorisme en veiligheid, stelt zelfs dat Cybercrime het juridische denken en handelen op grote schaal gaat beïnvloeden. Sterke argumenten van Schoof worden hierin aangehaald over het aanscherpen van de (digitale) beveiliging. Nu is het voor organisaties natuurlijk van belang om hun kritische informatie, ook wel ‘kroonjuwelen’ genoemd, goed te beschermen. Het omzetten van adequate bescherming en extern ventileren, in een competitief voordeel, is iets waar bedrijven nog niet allemaal aan denken.

Lees meer

Wat is het effect van een nulmeting op informatiebeveiliging?

21 January 2015 Methode, Nulmeting Paul van Noesel

Gevoed door een continue stroom van incidenten en media aandacht groeit de bewustwording dat zorgvuldig omgaan met (gevoelige) informatie een must is voor de reputatie, het vertrouwen en de continuïteit van alle organisaties.

Steeds meer organisaties krijgen daarnaast te maken met regulering en normering van informatiebeveiliging en moeten gaan voldoen aan de voor hun branche specifieke baseline (o.a. de BIR voor Rijksoverheden, de BIG voor Gemeentes, de BIWA voor Waterschappen en de NEN7510 voor Zorginstellingen). Het voldoen aan de norm moet echter niet het doel op zich zijn, maar passende informatiebeveiliging voor uw organisatie.

Lees meer