MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Informatiebeveiliging: wie mag waar bij?

31 October 2017 Informatiebeveiliging, Nulmeting Ton Schilder

 

Het eerste blog uit deze blogserie ging over de 4 pijlers die randvoorwaardelijk zijn bij het onderwerp informatiebeveiliging. Bij een nulmeting kijken we daarnaast ook naar een aantal specifieke onderwerpen. In dit blog leg ik 3 onderwerpen uit die onderling samenhangen.

Lees meer

Waarom een eigen baseline?


Vorige week is door NetwIT, de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) geannonceerd. Hiermee wordt het voor (woning)corporaties mogelijk de informatieveiligheid van hun informatiesystemen langs een eigen baseline op te zetten, te toetsen, met elkaar te vergelijken(benchmarken) en aan te tonen.

Waarom is het ontwikkelen van een eigen informatiebeveiligings baseline zinvol en nuttig?

Lees meer

Wat is het effect van een nulmeting op informatiebeveiliging?

21 January 2015 Methode, Nulmeting Paul van Noesel

Gevoed door een continue stroom van incidenten en media aandacht groeit de bewustwording dat zorgvuldig omgaan met (gevoelige) informatie een must is voor de reputatie, het vertrouwen en de continuïteit van alle organisaties.

Steeds meer organisaties krijgen daarnaast te maken met regulering en normering van informatiebeveiliging en moeten gaan voldoen aan de voor hun branche specifieke baseline (o.a. de BIR voor Rijksoverheden, de BIG voor Gemeentes, de BIWA voor Waterschappen en de NEN7510 voor Zorginstellingen). Het voldoen aan de norm moet echter niet het doel op zich zijn, maar passende informatiebeveiliging voor uw organisatie.

Lees meer