MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Gaat u verantwoord om met privacy?

18 March 2015 Persoonsgegevens,, Privacy Hilko Batterink

Het verwerken van persoonsgegevens op zich is geen schending van de privacy. Privacybescherming wordt pas problematisch als de wijze waarop dit gebeurt en waarop er eventueel conclusies getrokken worden uit die persoonlijke gegevens, niet bekend is of beheerst wordt.

Lees meer