MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Reputatie Nederlands bedrijfsleven bedreigd!

19 November 2014 Reputatie Yuri Bobbert
Het CBS en Europol rapporteerden over de toenemende schade als gevolg van cyber criminaliteit. Zij wezen er op dat Nederland een koppositie inneemt op het punt van slecht huisvaderschap.
Bij veel organisaties staat de informatiebeveiliging nog in de kinderschoenen. Geen wonder  dat het World Economic Forum, als ook Kenneth Rogoff, hoogleraar economie aan de  Harvard University, zich buigen over wat wel eens zou kunnen uitgroeien tot de volgende crisis voor het bedrijfsleven. Zeker omdat onze afhankelijkheid van informatiesystemen alleen maar toeneemt. 
Lees meer