MBIS blog

MBIS blog

MBIS blog

Ken de kracht(en) in uw strategie voor informatiebeveiliging

09 February 2015 Strategie Yuri Bobbert

Een groot deel van de academische literatuur, als ook de praktijk- en vakliteratuur is gericht op het implementeren en valideren van bestaande richtlijnen (VIR-BIR-BIG) en normenkaders (ISO, NEN). Beperkter onderzoek wordt gedaan naar security strategie formulering en implementering. Het formuleren van een visie en strategie voor informatiebeveiliging is afhankelijk van meerdere factoren en sterk afhankelijk van de organisatie doelen, industrie positie en haar toezichthouders. Regelgeving, technologie, bedrijfsprocessen en de interactie met meerdere digitale keten partners in de waardeketen bepalen in grote mate de visie en lange en korte termijn strategie.

Lees meer