• MBIS_SecuriMeter_Pages_Header.jpg
    Koers op veiligheid
    met de Securimeter
    De MBIS Methode

Dashboard MBIS_icoon_dashboard

De SecuriMeter wordt gebruikt als centraal dashboard voor organisaties. Het is een praktisch hulpmiddel om uw beveiligingsniveau vanuit verschillend perspectieven in kaart te brengen.

  • Meten is weten. In de praktijk komt het vaak voor dat informatiebeveiliging geen continu proces is of dat hier alleen statische normen of kaders voor worden gebruikt. Juist de complete set van methodes in de SecuriMeter, waaronder ook de mapping op diverse normkaders en innovatie best practices op het gebied van coud computing, social media virtualisatie, en bring your own device toe behoren, biedt een breed spectrum van assessments waardoor het beveilingsniveau van uw organisatie gedegen kan worden gemeten.

  • Relevant rapporteren. Een verbetercyclus werkt pas goed als het management vraagt om de analyse en de verbetervoorstellen. Hetgeen specifieke eisen stelt aan de rapportages. Die moeten gericht zijn op het management en niet op de beveiliging. Informatiebeveiliging is tenslotte slechts één van de operational risks die de organisatie moet managen. Het SecuriMeter dashboard is er daarom op gericht management inzicht te bieden op een manier die afweging over prioriteitsstelling van alle relevante risico's mogelijk maakt. Om op basis daarvan verantwoorde besluiten te kunnen nemen over beveiligingsmaatregelen.

 

 

Dashboard
Assessments & Reporting
Document Store
Information Risk Overview
Demo aanvraag securimeter