• MBIS_Methode_Header.jpg
    Voorkomen is beter
    dan genezen
    De MBIS Methode

MBIS_icoon_health_checkStap 2 Health Check

Tijdens de Health Check worden assessments verricht die inzicht geven in de mate van volwassenheid van uw informatie beveiliging. Hierbij wordt in samenhang gekeken naar de technische-, procesmatige- en organisatorische inrichting. Tevens wordt er getoetst op de aanwezigheid en correcte inregeling van maatregelen die de informatie beveiliging borgen in uw organisatie. De uitkomsten van de Scope & Context fase gelden hierbij als referentiekader. 

De uitkomsten van de assements worden in de Health Check vertaald naar een Information Risk Overview (IRO), hetgeen basis vormt voor het in de volgende fase bepalen van de te verrichten interventies.

Assessments. Met behulp van de van toepassing zijnde assessments wordt geanalyseerd waar uw organisatie RVC risico's loopt. Hiervoor zijn zowel business als technische assessments beschikbaar. Kijk hier voor een compleet overzicht van de assessments die uitgevoerd kunnen worden.

Information Risk Overview. Het IRO geeft inzicht welke maatregelen en kosten genomen moeten worden om de risico's voor uw bedrijfsvoering te beheersen en te voldoen aan het door u gewenste niveau van RVC.

Het document management systeem in de SecuriMeter maakt het mogelijk om de bijbehorende bewijslast te verzamelen en zo uw besluitvorming 'evidence based' te onderbouwen. Het IRO biedt overzicht van de geconstateerde risico's, de te overwegen maatregelen, en de daarmee samenhangende kosten.

Scope of Context
Health Check
Fundament
Realisatie
Programma Management
Hoe veilig is mijn aandeel