Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Deze website wordt beheerd door DPA Group N.V. (DPA). DPA vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties en van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat DPA en haar dochtermaatschappijen zich houden aan de wetten en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vandaar dit Privacy- en cookiebeleid, waarmee u door het bezoek van onze website uitdrukkelijk akkoord gaat.

Cookies

We maken gebruik van cookies als hulpmiddelen om de sites beter te laten werken en om bezoekers klantgericht met informatie te bedienen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer worden geplaatst bij bezoek aan deze website. Bij een volgend bezoek controleert de website of er op uw computer een cookie van DPA aanwezig is. Als u zich registreert bij DPA, worden cookies gebruikt om u te laten profiteren van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Voor de cookies waarvan de wetgeving dat vereist, vragen we toestemming aan de bezoeker.

Algemene gegevens

Met behulp van tijdelijke cookies verzamelen en analyseren we gegevens over uw bezoek aan deze website. Zo kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de gebruikswensen. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens. Het daarvoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Het is mogelijk het gebruik van cookies te voorkomen via uw browser-instellingen. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij u naar de hulpfunctie van uw internetbrowser. Hier kunt u ook vinden hoe u reeds geplaatste cookies kunt verwijderen. In het geval u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden en toepassingen van de website (bijvoorbeeld automatisch inloggen of het gebruik maken van sociale media-buttons) of dat bepaalde onderdelen niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Persoonlijke gegevens

Als u een persoonlijk profiel aanmaakt, vraagt DPA gegevens zoals uw naam en contactgegevens. Deze informatie is nodig om u op de hoogte te kunnen houden van relevante vacatures en ontwikkelingen. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt. U bepaalt zelf welke gegevens u met ons wilt delen. Als u een registratieformulier invult en/of een cv aanlevert, geeft u daarmee expliciet toestemming aan DPA om uw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie we uw gegevens verstrekken, gehouden om uw privacy te respecteren. Via Mijn DPA kunt u op elk gewenst moment uw cv aanpassen of accountgegevens wijzigen/verwijderen. DPA doet alles wat redelijkerwijs binnen haar macht ligt om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Indien gegevens worden verstrekt aan derden, is DPA met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijzigingen

DPA behoudt zich het recht voor om incidenteel wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop DPA met uw persoonsgegevens omgaat, of stelt u geen prijs op informatie als hierboven bedoeld onder “Cookies”, dan kunt u altijd een bericht sturen naar info@dpa.nl, met vermelding van uw naam- en contactgegevens. U kunt ook een brief sturen naar DPA Group N.V., t.a.v. Marketingafdeling, Postbus 9396, 1006 AJ Amsterdam.