• MBIS_Methode_Header.jpg
    Voorkomen is beter
    dan genezen
    De MBIS Methode

Stap 5 Programma management

MBIS_icoon_program_man

Het Programma Management is er voor verantwoordelijk dat het overeengekomen programmaplan wordt uitgevoerd, geactualiseerd, bijgesteld en gerapporteerd. De resultaten en voortgang worden geborgd en vastgelegd in de SecuriMeter. Realisatie van het programmaplan betreft een repeterend proces, staat in functie van het borgen van Reputatie, Vertrouwen en Continuïteit, en dient derhalve te worden opgenomen in de cyclus van de overall bedrijfsvoering. 

Repeterend proces. Een MBIS programma is er op gericht het niveau van informatie beveiliging aan te laten sluiten op het voor uw organisatie gewenste niveau van Reputatie, Vertrouwen en Continuïteit. Naast inhoudelijke expertise stelt dit voor wat betreft programma management speficieke eisen aan besturing, stakeholder management en communicatie. 
De SecuriMeter zorgt er voor dat abstracte materie van informatie beveiliging concreet wordt gemaakt in een programma van samenhangende interventies die gefaseerd worden doorgevoerd, en levert  - op diverse niveaus - zicht op status en voortgang van het programma.
Scope of context
Health Check
Fundament
Realisatie
Programma Management
Hoe veilig is mijn aandeel