• MBIS_Methode_Header.jpg
    Voorkomen is beter
    dan genezen
    De MBIS Methode

Stap 4 RealisatieMBIS_icoon_do

Informatie beveiliging betreft een iteratief proces. Door continue monitoring en aanscherping verhoogt u het niveau ervan. De wet- & regelgeving cq het normenkader dienen als uitgangspunt voor de Plan fase, terwijl de resultaten van de Health Check als input dienen voor de Check fase. In de Act fase worden alle deelgebieden van de informatie beveiliging inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd, de daadwerkelijke interventies worden in de Do fase uitgevoerd.

Plan. Periodiek of op basis van een directe aanleiding moet worden bekeken of uitgangspunten en toestsingskaders nog steeds relevant zijn, dan wel aanpassing behoeven.

Do. In de Do fase gaat het om de uitvoering en realisatie van de geplande verbeteringen wat betreft proces, organisatie en technologie. Tijdens de uitvoering vindt er continu meting en registratie van de output plaats en wordt er relevante informatie verzameld.

Check. In deze fase worden de resultaten van verbetering gemeten en vergeleken met de gewenste situatie. Bij grote verschillen (plannings-gap) is het belangrijk om snel te reageren en de oorzaak van mogelijke verschillen op te sporen.

Act. Na detectie van resultaatverschillen is het van belang om daadwerkelijk bij te sturen. Het is zaak maatregelen te nemen om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen.

Het document management systeem in de SecuriMeter biedt u de mogelijkheid ontwikkelingen gestructureerd te documenteren.

Scope of Context
Health Check
Fundament
Realisatie
Programma Management
Hoe veilig is mijn aandeel