• 2016_Slider_Huis.jpg
  Garandeer de continuïteit
  van uw business
  De MBIS Methode
 • 2016_Home_Slider_Vuurtoren.jpg
  Bescherm de reputatie
  van uw organisatie
  De MBIS Methode
 • 2016_Slider_Home_Dreiginng.jpg
  Versterk het vertrouwen 
  met MBIS
  De MBIS Methode

Staat de Reputatie, het Vertrouwen en de Continuïteit van uw onderneming op het spel?

We leven in een sterk informatiegedreven samenleving. De duistere kanten van het internet hebben we echter inmiddels ook leren kennen. De "always on" economie maakt dat uw organisatie beducht moet zijn op de gevaren die uw Reputatie, het opgebouwde Vertrouwen en daarmee de Continuïteit bedreigen.
We zijn inmiddels diverse incidenten verder. Deze incidenten hebben ons bewust gemaakt dat bedrijven en hun verantwoordelijken hierdoor van hun voetstuk kunnen vallen. Onvolwassen informatie beveiliging lag in veel gevallen hieraan ten grondslag.   
Zet de dreiging van diefstal, hacking, fraude, data verlies en spionage de Reputatie, het Vertrouwen en de Continuïteit van uw organisatie op het spel?

Voorkomen is beter dan genezen!

In het dagelijks leven bent u gewend om maatregelen te nemen tegen risico's. Uw fiets op slot zetten, een verzekering afsluiten. Risico's vermijden is een normaal onderdeel van ons dagelijks leven. Ook steeds meer organisaties en overheden nemen preventieve maatregelen tegen de risico's van diefstal, hacking, fraude, data verlies, spionage, etc. Vaak staan de maatregelen echter op zich zelf en zijn een reaktie op een gebeurtenis. We moeten echter oppassen dat het geen eindeloze symptoombestrijding wordt voor uw organisatie. Met de MBIS methode voorkomt u dat u verzandt in details en het overzicht verliest. De methode biedt u houvast in het systematisch onderkennen van risico's en geeft prioriteit en richting aan preventieve maatregelen.  

Lees verder over MBIS methodediefstal_02_341x341Diefstal 

Intellectueel eigendom, fusie en overname documenten, designs maar ook identiteiten zijn gewild bij criminelen. Simpelweg omdat ze veel geld waard zijn. Diefstal hiervan heeft een negatieve invloed op de reputatie en continuiteit van uw onderneming.  


Veel van deze incidenten zijn te wijten aan diefstal of verlies van inlog gegevens. Een andere oorzaak is onvoldoende veilige software welke criminelen ongewenste toegang biedt.

 

 

hacking_03_341x341Hacking

Hacken is het digitaal onrechtmatig toegang verschaffen tot andermans eigendommen. Hackpogingen worden dagelijks ondernomen. Veelal zonder dat je het in de gaten hebt. Gewilde gegevens die hackers proberen buit te maken zijn, geld, privacy gegevens (identiteiten) en medische gegevens.
 
 
 
 
 

 

Impact op Reputatie, Vertrouwen & Continuïteit

Grootschalige hacks hebben een invloed op de gepercipieerde waarde van de onderneming. De waarde kan worden uitgedrukt in aandeelhouderswaarde of gepercipieerde betrouwbaarheidswaarde. Organisaties als Adobe, Sony, EBay, HomeDepot, KPN, hebben serieuze impact ondervonden op hun reputatie, vertrouwen en continuiteit. Sommige organisaties, en of haar bestuurders overleven een hack zelfs niet; Target, Impairement, Diginotar etc.
 
fraude_01_341x341

Fraude

Onder frauderen verstaan we data eigen maken door vals te spelen. Vormen van fraude zijn; phishing, internet fraude,  oplichting, dentiteitfraude (bv DigiD fraude).

 

 

 

Impact op Reputatie, Vertrouwen & Continuïteit

Voor organisatie vormt fraude met privacy gegevens een verhoogd risico. Deze privacy gegevens zijn geld waard voor criminelen (identiteitsfraude). Als deze buit worden gemaakt heeft dat een invloed op het vertrouwen in de organisatie. Voor fraude met privacy gegevens geldt een wettelijke verplichting om dit te melden (meldplicht datalekken). Dit heeft een directe impact op de reputatie, als dat publiek wordt. Het detecteren van fraude op en met systemen is erg complex. Zeker als systemen verouderd zijn en onvoldoende logging en monitoring capaciteit hebben. Het doen van forensisch onderzoek (bijvoorbeeld in het geval van aangifte) wordt daardoor ook lastiger.

 

verlies_van_data_02_341x341

Data verlies

Onder dataverlies verstaan we het zonder kwade opzet verloren laten gaan van data. Een voorbeeld is het verliezen van smartphones, tablets, laptops of andere vormen van gegevens dragers. 
 

 

  

Impact op Reputatie, Vertrouwen & Continuïteit

De impact van data verlies is groot. Intellectueel eigendom, fusie en overname documenten, designs maar ook identiteiten zijn gewild bij criminelen. Deze zijn geld waard en kunnen worden doorverkocht. Door het onzorgvuldig omgaan met bedrijfsmiddelen die gevoelige data huizen riskeert men dat deze data in verkeerde handen valt. Als dit naar buiten komt riskeert men het vertrouwen en de reputatie van de organisatie. Dataverlies vormt een grote bijdrage in alle cyber incidenten en vormt al jaren de grootste financiele dreiging voor organisaties. Mede door de dwingende wet- en regelgeving (meldplicht datalekken). Deze wetgeving kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde jaaromzet.
 

 

spionage_02_341x341

Spionage

Onder spionage verstaan we het verkrijgen van informatie op een oneigenlijke manier. Vormen van spionage zijn het afsluisteren en aftappen van netwerkverkeer. De bekendste gevallen zijn het PRISM  programma van NSA wat naar buiten is gebracht door Edward Snowden. Maar ook zogenaamde state-sponsored spionage van overheden.  
 
 
 

Impact op Reputatie, Vertrouwen & Continuïteit

Door hyper-geconnecteerde netwerken wordt spioneren steeds eenvoudiger. Het wordt voor overheden, service providers, telco's steeds eenvoudiger om burgers en bedrijven af te luisteren en te bespioneren in alles wat ze doen, schrijven en zeggen. Zelfs voor leken is het aftappen van wireless netwerken kinderspel geworden. Door het aftappen van verkeerstromen krijgen anderen steeds meer zicht op gevoelige informatie die wordt gedeeld via de verschillende media die je als organisatie zelf niet altijd onder controle hebt. Veel verkeerstromen gaan buiten de gecontroleerde systemen om, bijvoorbeeld chatverkeer, dropbox, WeTransfer, YouSendit. Maar ook cloudgebaseerde diensten kunnen worden bespioneert door derde. Het ongewenst lekken van vertrouwelijke data, als gevolg van spionage heeft een grote impact op de reputatie en continuiteit van de organisatie.
"Zonder deze 'zachte dwang' weet ik zeker dat we door de dagelijkse werkdruk deze security activiteiten zouden laten verwateren. Als gevolg van de groei van onze organisatie en aanpassingen in het netwerk ontstaan dan toch ongewild minder veilige situaties."

Ronald Ferdinandus Coördinator Informatisering en Automatisering – SBWU

[fa icon="quote-right"]
tijdelijke-cover.png
offer-image.jpg

Download een impressie van het boek 'Hoe veilig is mijn aandeel?'

Ontvang een impressie van het boek 'Hoe veilig is mijn aandeel?' en lees hoe de MBIS methode u kan helpen bij het borgen van Reputatie, Vertrouwen en Continuiteit