SecuriMeter

Het SecuriMeter dashboard geeft inzicht in het volwassenheidsniveau van de informatie beveiliging in uw organisatie en de voortgang op het MBIS programma. De document store is de centrale plek waar alle assessments, bewijslast en andere belangrijke documenten worden opgeslagen. De geïdentificeerde risico's worden opgeslagen, toegewezen, geprioriteerd en beheerd in het Information Risk Overview (IRO). Met het Information Security Management System (ISMS) bent u in staat de vereiste maatregelen af te stemmen op het door u gewenste niveau van Reputatie, Vertrouwen en Continuïteit.

B-Able_icoon_Total_Secure_Assured_Certified.png

Dashboard

Het SecuriMeter dashboard geeft uw bestuur, directie en management vanuit verschillende perspectieven inzicht in het volwassenheidsniveau van de informatie beveiliging in uw organisatie. De direct betrokkenen biedt het daarbij inzicht in de voortgang op de geïdentificeerde verbetermaatregelen.

Lees verder

tijdelijk-beeld3.jpg

Assessments & Reporting

De SecuriMeter heeft een bibliotheek met een grote diversiteit aan proces-, organisatie- en technologie assessments. Gegevens worden per afname vastgelegd en weergegeven. Met behulp van templates kunnen uitkomsten op diverse wijze worden gerapporteerd en gebenchmarked.

Lees verder

tijdelijk-beeld2.jpg

Document store

In de document store van de SecuriMeter worden alle relevante documenten opgeslagen. Zowel vanuit de constateringen gedaan in de assessments als vanuit de risico's van het information risk overview kan naar deze documenten worden verwezen.

Lees verder

MBIS_icoon_plan.png

Information Risk Overview

De risico's die benoemd zijn naar aanleiding van de constateringen uit de assessments worden tezamen met de daarmee samenhangende set aan maatregelen en kosten geprioriteerd en beheerd in het Information Risk Overview (IRO) van de SecuriMeter.

Lees verder

Met de Securimeter kan de CISO transparant tegenover de directie onderbouwen dat cyber security in control is.” 

Lec. Dr. Marcel Spruit de Haagse Hogeschool

[fa icon="quote-right"]